Tūbausių Šv. Apaštalo Andriejaus parapija

Šv. Henriko atlaidai

 

2019 m. liepos 14 d.

 


12.00 val.: Rožinis / Išpažinčių klausymas


12.30 val.: Šv. Mišios 


13.30 val.: Popietė bažnyčios šventoriuje.